top of page

WĘGIEL AKTYWNY

Węgiel aktywny jest stosowany jako adsorbent, ponieważ ma najlepsze właściwości fizyczne w porównaniu do innych substancji adsorbujących.

 

Węgiel aktywny ma bardzo dużą powierzchnię aktywną. Powierzchnia ta składa się z dużej liczby porów o różnych rozmiarach.

 

Oznacza to, że węgiel aktywny może absorbować różne rodzaje rozpuszczalników, które mogą być obecne w powietrzu procesowym.

 

To przede wszystkim ta funkcja węgla sprawia, że węgiel aktywny jest wyjątkowym adsorbentem.

Różne wartości porowatości węgli aktywnych

Mikroporowatość: pory o szerokości <2 nm

Mezoporowatość: pory o szerokości 2-50 nm

Makroporowatość : pory o szerokości > 50 nm

 

Powietrze procesowe zawierające zanieczyszczenia przenika do węgla

 

Makroporowatość można porównać do trzypasmowej autostrady, która umożliwia łatwy i szybki transport luzem dużych ilości materiału (tu powietrze procesowe) zawierającego adsorbat, doprowadzając go do ziaren adsorbentu jednocześnie mając niewielki wpływ na ogólną wydajność adsorpcji.

 

Mezoporowatość działa w tym przykładzie jak droga dwupasmowa lub dojazdowa rozprowadzająca adsorbat (substancję adsorbowaną) do miejsc w których zachodzi reakcja lub do mikroporów w adsorbencie.

 

Mikroporowatość jest w tym porównaniu parkingiem zapewniającym miejsca, gdzie adsorbat może zostać "uwięziony" i usunięty z jego nośnika (powietrze procesowe) i ilość mikroporów odpowiada w dużej mierze za główną za ogólną wydajność adsorbentu.

bottom of page