top of page

SYSTEM STEROWANA

Jednostka do oczyszczania powietrza MIAB jest w pełni automatyczna i wymaga minimalnego nadzoru i kontroli.

 

Gdy produkcja w fabryce rozpoczyna się, jednostka do oczyszczania powietrza rozpoczyna automatycznie swoją pracę. Gdy produkcja zostaje zatrzymana, jednostka, wyczuwając brak emisji rozpuszczalników, wyłącza się.

Całość niezbędnego sprzętu i oprogramowania potrzebna do funkcjonowania jednostki jest zawarta w dostawie.

 

Jednostka do oczyszczania powietrza jest kontrolowana przez sterownik PLC współpracujący z czujnikami zainstalowanymi w systemie. PLC w sposób ciągły weryfikuje poprawność zaprogramowanych parametrów. Jest to kluczowe, aby utrzymywać spodziewany wysoki stopień oczyszczania.

 

Z pomocą systemu operacyjnego, operatorzy klienta mogą zdalnie sterować jednostką do oczyszczania powietrza. Jeśli zadanie to zostanie zlecone MIAB, to nasi operatorzy mogą monitorować jednostkę i jej urządzenia poprzez złącze Internetowe.

 

Wszystkie parametry mogą w krótkim czasie zostać zmienione lub dostosowane do uzyskania optymalnego poziomu wydajności.

Parametry pracy instalacji są rejestrowane w plikach klienckich, a także do celów raportowania odpowiednich wartości do instytucji nadzoru środowiskowego. Przykładami rejestrowanych parametrów są: ilość utlenionych LZO, zużycie energii , dostępność , wydajność oczyszczania , alarmy oraz wszystkie informacje związane z procesem , takie jak temperatura i spadek ciśnienia w jednostce.

 

Wszelkie rozbieżności będą automatycznie zgłaszane przez zintegrowany system kontroli za pomocą wiadomości e-mailem do centrum serwisowego MIAB.

 

Ilustracja  poniżej przedstawia ekran systemu operacyjnego . W tym widoku podane są wszystkie parametry procesu. Schemat procesu w sposób ciągły wyświetla stan jednostki, a wszystkie parametry są łatwo dostępne do regulacji lub zmiany ich wartości.

 

System MIAB zazwyczaj używa sterownika PLC firmy Mitsubishi lub Siemens. Na życzenie klienta dostarczamy inne typy sterowników PLC.

Kliknij na obraz by go powiększyć.

bottom of page