top of page

PRODUKTER

Sedan starten 1989 har MIAB, Mölnbacka Industri AB Sweden legat i framkant på utvecklingen av luftreningsanläggningar för bl.a lackerings- samt polyesterindustrin. Genom att rena processluft från lösningsmedel med adsorptionsfilter, åstadkommer MIAB med sina anläggningar en effektiv rening med mycket låg energiförbrukning. Detta är avgörande då koldioxidutsläppen måste hållas på en så låg nivå som möjligt.

FD

MIAB FD

- för stora luftmängder och låg VOC-koncentration

F

MIAB F

- engångskol utan regenerering

D

MIAB D

- för utsläpp med hög VOC-koncentration

Denna typ är lämplig för stora luftflöden med relativt låg koncentration av lösningsmedel.

De flesta utsläpp har låg koncentration av lösningsmedel i processluften, till exempel lackeringsprocesser.

 

 

 

 

 

 

Rening av processluft med engångskol. Denna typ är lämplig vid relativt små luftflöden och små mängder lösningsmedel.

Reningsanläggningen är av typ MIAB D, katalytisk förbränning.

Denna typ är lämplig vid relativt små luftflöden med hög halt av lösningsmedel, VOC (Volatile Organic Compound).

bottom of page