top of page

MILJÖ & KVALITETSPOLICY

Miljö- och kvalitetspolicy

 

MIAB

 

Mölnbacka Industri AB, MIAB, konstruerar, marknadsför och säljer luftrenings-anläggningar för att rena luft från lösningsmedel (VOC), samt konstruerar och tillverkar elautomatikutrustningar.

 

Miljö- och kvalitetsledningssystemen är vår grund som:

 

  • Säkerställer att företagets produkter och tjänster har den kvalitet som våra kunder och marknaden är nöjda med.

 

  • Verkar för en hållbar utveckling genom att vi erbjuder produkter och tjänster som tillverkas med miljöhänsyn under hela processen, samt skyddar miljön.

 

  • Medvetandegör miljö- och kvalitetsfrågor hos personalen så att ständiga förbättringar görs, och att lagar och andra bindande krav följs.

 

  • Utgör basen i vårt samarbete med våra leverantörer för att säkerställa och förbättra vår prestanda inom miljö och kvalitet.

 Deje 2017-09-08

Lena Andersson
VD

bottom of page