top of page

MIAB FD

Ten typ systemu oczyszczania powietrza jest odpowiedni do dużych przepływów powietrza przemysłowego o małej zawartości Lotnych Związków Organicznych.

 

Typowy zakres przepustowości to 15 000- 250 000 m3/h, a zakres stężeń LZO to 0-1000 mg/m3.

 

MIAB FD składa się dwóch części:

 

 

  • jednostki adsorpcyjnej z filtrem się z węglem aktywnym i wentylatorem

  • jednostki utleniania katalitycznego.

 

Oczyszczanie odbywa się w dwóch fazach:

 

  1. Powietrze jest oczyszczane, a rozpuszczalnik (LZO) jest koncentrowany na filtrze, z węglem aktywnym

    Po uruchomieniu systemu, prędkość głównego wentylatora jest automatycznie dostosowywana aby zasysać powietrze procesowe z punktów emisji podłączonych do systemu. Wentylator główny przenosi zanieczyszczone powietrze i przepuszcza je przez filtr z węglem aktywnym, w którym rozpuszczalnik podlega adsorpcji, a powietrze jest oczyszczane.
     

  2. Regeneracja filtra z węglem aktywnym i niszczenie rozpuszczalnika w jednostce utleniania katalitycznego

    Gdy filtr węglowy zostaje nasycony rozpuszczalnikiem, najpierw zostaje odłączony od dopływu powietrza procesowego, a następnie regenerowany gorącym gazem z jednostki utleniania katalitycznego. Przy działaniu ciągłym, drugi filtr węglowy zostaje podłączony i przejmuje proces adsorpcji powietrza. Podczas regeneracji, gorący gaz z jednostki katalitycznej podgrzewa węgiel by uwolnić z niego rozpuszczalnik i zanieść go do jednostki utleniającej. Ponieważ strumień gazu obciążonego rozpuszczalnikiem (gazu desorpcyjnego) jest znacznie mniejszy niż strumień powietrza przemysłowego, to gaz w nim zawarty jest wysoko skoncentrowany, co pozwala na zniszczenie rozpuszczalnika bez udziału dodatkowego paliwa spalania lub energii. Jest to bardzo ważne by osiągnąć niski poziom poboru energii.

 

 

bottom of page