top of page

MIAB F

Detta system passar för luftvolymer med en låg halt av lösningsmedel.

 

Processluften passerar ett filter med aktivt kol och luften renas.
När det aktiva kolet är mättat med lösningsmedel byts kolet mot nytt.

 

MIAB F finns i två utföranden, ett stationärt, där kolet byts på plats och ett där
filtret transporteras till en reaktiveringsstation.

bottom of page