MIAB D

Systemet är lämpligt för små luftvolymer med hög koncentration av lösningsmedel.
Processflödet kan variera mellan 500 – 12 000 m3/h per enhet

Vid höga halter av lösningsmedel


Reningssystemet innefattar ingen adsorption, utan processluften renas
med en direkt katalytisk oxidation.


Systemet består av värmeväxlare, elektrisk förvärmare,
fläkt och katalytisk oxidationsenhet.

1/1