top of page

MIAB D

Systemet är lämpligt för små luftvolymer med hög koncentration av lösningsmedel.
Processflödet kan variera mellan 500 – 12 000 m3/h per enhet

Vid höga halter av lösningsmedel


Reningssystemet innefattar ingen adsorption, utan processluften renas
med en direkt katalytisk oxidation.


Systemet består av värmeväxlare, elektrisk förvärmare,
fläkt och katalytisk oxidationsenhet.

bottom of page