top of page

STYR OCH KONTROLLSYSTEM

MIAB:s reningssystem är automatiskt och kräver ett minimum av övervakning och kontroll.
När produktionen börjar startar reningsanläggningen automatiskt.
När produktionen stoppas känner systemet av att inget lösningsmedel kommer till reningen och stoppas då automatiskt.

När produktionen är i drift kontrolleras och styrs reningssystemet av en PLC som får signaler av sensorer i systemet.

Det operativa systemet kan fjärrstyras dels av kunden och dels av MIABs servicecenter. Alla driftsparametrar kan med omedelbar verkan bli justerade, för att erhålla en högsta nivå av driftsekonomi och reningsgrad.

Alla anläggningens parametrar registreras och loggas för att säkerställa anläggningens funktion och höga tillgänglighet.


Några exempel på parametrar som noteras är tillgänglighet, mängden av destruerat lösningsmedel, energiförbrukning, driftstid, reningsnivå, processrelaterade informationer som alarm, temperaturer och tryckfallsinformationer. Alla avvikelser blir automatiskt rapporterade till MIABs servicecenter via e-mail.


Systemet genererar rapporter som beskriver anläggningens tillgänglighet samt även den destruerade mängden VOC.

Processbilden visar all processinformation. Alla parametrar kan kontinuerligt visas som grafer och de är lätt tillgängliga för justeringar eller ändringar.

 

Klicka på bilden för att se den i större format.

bottom of page