top of page

FÖRETAGET

Vi är ett familjeföretag som startade 1989.

Första anläggning stod klar 1990. Vi har nu ca 60 levererade system.

Vi är med er

 

MIAB är en komplett leverantör. Inom MIAB finns specialistkompetens inom processteknik, tillverkning, montage samt uppstart och service av anläggningar. Detta innebär att vi finns med hela vägen. Från order till färdig anläggning.

 

Vi ligger steget före


Sedan starten 1989 har MIAB, Mölnbacka Industri AB Sweden legat i framkant på utvecklingen av luftreningsanläggningar för bl.a lackerings- samt polyesterindustrin. Genom att rena processluft från lösningsmedel med adsorptionsfilter, åstadkommer MIAB med sina anläggningar en effektiv rening med mycket låg energiförbrukning. Detta är avgörande då koldioxidutsläppen måste hållas på en så låg nivå som möjligt.

 

Trygg service

 

Då reningsanläggningarna är uppkopplade till vår serviceavdelning kan vi övervaka och optimera anläggningar kontinuerligt.

 

Service


Vi erbjuder serviceavtal efter kundens behov.

MIABs serviceavdelning kan övervaka och optimera anläggningarna via fjärrstyrning.  


Systemet genererar rapporter som beskriver anläggningens tillgänglighet samt även den destruerade mängden VOC.

 

Teknisk konsultation


I samråd med myndigheter och industrier bedömer vi vad som är ekonomiskt och tekniskt lämpligt för respektive lösningsmedelsutsläpp.

 

bottom of page