top of page

Genom att ha arbetat med automatiklösningar i många år, har vi en bred erfarenhet när det gäller olika automatikproblem, och hur man bäst löser dem.

 

Kombinationen erfarenhet, rätt inköpspriser, kvalité på montage och dokumentation, samt låga ställkostnader är några kriterier för att totallösningen för er och oss skall bli optimal.

Projektering

Vi har mångårig erfarenhet att konstruera och bygga elutrustningar till

olika maskiner och anläggningar. Detta ger god möjlighet att finna den

bästa lösningen på ert automatikproblem, när det gäller pris och prestanda

 

Konstruktion

Vi tar fram elschemor såsom skåplayout, apparatlistor, kretsschemor

samt förbindningsschemor med hjälp av cadprogrammet Elprocad IC.

 

Programmering

Vi väljer den PLC som bäst uppfyller kundens behov. Detta med hänsyn taget till funktion, pris samt tidigare PLC-vana hos kunden.

 

Byggnation

Vi bygger automatikskåp med komponenter från välkända fabrikat, kopplar och märker enligt gällande IEC normer.

Vi kan även anpassa byggnationen efter kundens egen standard eller elschemor.

Elmontage

Vi har behörighet för att göra elinstallationer, men vi samarbetar också gärna med lokala elinstallatörer.

 

Idrifttagning

Idrifttagningen är en viktig del i den totala lösningen, dels för att testa alla ingående funktioner, och dels för att få en kvittens på att kunden är nöjd med leveransen.

 

Felsökning

Vi har mångårig erfarenhet av praktiskt handhavande med elanläggningar.
 

Därmed har vi även goda kunskaper i hur man bäst felsöker i olika elutrustningar, gamla som nya.

bottom of page